Teemu Purmonen

Uutta ajattelua ja näkökulmia kasvuun

Liiketoiminnan kasvattaminen vaatii strategista suunnittelua, talouden hahmottamista sekä uusia näkökulmia.

Olen auttanut start up- ja pk-yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa yli 20 vuoden ajan. Toimin johdon sparraajana sekä yksittäisissä projekteissa että osana johtoryhmää.

Olen erikoistunut julkiseen rahoitukseen. Hahmotan vaivattomasti asioiden kokonaiskuvan ja sisällytän talousnäkökulman suunnitteluun. Laaja toimialatuntemus luo edellytykset soveltaa hyviä toimintamalleja yli toimiajarajojen.

 

Purmonen Advisory

Teemu Purmonen