Paula Makkonen

Ymmärrä asiakkaan tarve

Maailman muuttuessa voi tulla tilanne, että liiketoiminta tarvitsee uuden suunnan. Kun yritystä lähdetään kehittämään, hakemaan kasvua, uusia markkinoita tai palvelukokonaisuuksia, kaikki lähtee asiakastarpeen ymmärtämisestä tai sen luomisesta.

Liiketoimintaa on tärkeä katsoa asiakkaiden kautta, sillä mikään yritys ei pärjää, jos asiakas ei ole valmis ostamaan tuotetta tai palvelua. Minulla on vankka kokemus yrityksen kokonaisvaltaisen toiminnan kehittämisessä, sen rahoittamisessa ja kansainvälistymisessä. Kokemukseni ansiosta minulla on annettavaa niin kotimaan- kuin ulkomaankauppaankin. Toimin matkan varrella tarvittaessa myös käsinä ja jalkoina kehittämissuunnitelman toteuttamisessa.

Nainen voi lähteä Savosta, mutta Savo ei lähden naisesta. Savolaisista juuristani huolimatta pidän tärkeänä, että asioista keskustellaan suoraan niiden oikeilla nimillä. Yrityksen kehittäminen lähtee aina yrittäjän halusta ja intohimosta. Yhdessä tehden ja toisia tukien saadaan kuitenkin parempia lopputuloksia. Kun toimimme yhdessä herkällä korvalla ja suurella sydämellä, voimme löytää koko yritystä palvelevia ratkaisuja.

 

Inse Consulting Oy

Paula Makkonen