15.11.2017

Pelkistävä suunnittelu ja Simulo, taloussuunnittelun ohitustie

Ohjelmistokehityksen uudet askeleet helpottavat, nopeuttavat ja varmistavat yritysten talouden seurantaa olennaisesti. Ne mahdollistavat jo lähes paperittoman kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen käsittelyn sekä arkistoinnin. Ollaan oikealla tiellä. Toimivan yrityksen nykytilanteen analysoimiseksi on löydettävissä tukevat perusteet.

Tilanne kannustaa hyvin pikkutarkkaan numeroiden käsittelyyn myös suunnittelupuolella. Ennusteita ja budjetteja voidaan rakentaa puhtaasti teknisin apukeinoin, jopa ymmärtämättä koko toiminnasta juuri mitään. Periaatteessa suunnittelukin olisi siis annettavissa tilitoimiston tehtäväksi.

Eteeni onkin tullut vuosien mittaan tavattoman tarkkoja, jopa senttien tarkkuudella tehtyjä suunnitelmia, joista useat ovat kuitenkin olleet puuta heinää. Varaston kiertoa lasketaan sekunnin tarkkuudella, vaikka viikon tarkkuudessakin on haastetta. Liikevaihtoa suunnitellaan niin, että myyntihinnat kerrotaan myyntimäärillä ja kumpikin luku on pahasti metsässä. Ei kerrassaan nähdä metsää puilta.

Tilanne näyttää johtavan yritysneuvonnan puolella siihen, että myös alkavan yrityksen suunnitelmia tehdään yhä pikkutarkemmin. Yrittäjää ohjataan laskemaan jopa satojen yksityiskohtien avulla omaa tulosennustettaan ja rahoitustarvettaan. Näin saadaan hienoja lomakkeita ja graafisia esityksiä, joista usein kummallakaan, ei neuvojalla eikä neuvottavalla ole mitään otetta. Satojen epävarmojen numeroiden, suunniteltujen, arvattujen ja toivottujen lukujen pitäisi tuottaa uskottava suunnitelma.

Vähemmän numeroita – enemmän asiaa

Olen yhä varmemmin sitä mieltä, että atomeiksi jakamisessa ei ole suunnittelutilanteessa mitään järkeä loppuasiakkaan kannalta. Neuvojan kannalta homma toimii hyvin: paljon laskureita, lomakkeita, suunnitelmia yms., paljon tekemistä ja laskutettavaa aikaa ja punainen lanka voi olla koko ajan ihan hukassa. Myöskään siinä ei ole järkeä, että ensin lasketaan senttien tarkkuudella kustannukset ja sitten ne yhteen ja saadaan siitä liikevaihto. Ensin on mietittävä liikevaihto ja kulut ovat sen tavoitteen saavuttamiseksi tehtäviä tarkoin kohdistettuja panostuksia.

Olen yrittänyt ja joskus onnistunutkin, kun olen väittänyt ja väitän edelleen, että suunnittelutilanteessa onnistumisen peli pelataan ihan muutaman asian kanssa: liikevaihto, ostot, palkat, varasto. Joskus vähemmänkin riittää, joskus tarvitaan enemmän, paljon asioita ei koskaan.

Yrityksen taloussuunnittelussa tarvitaan vähemmän numeroita – enemmän itse asiaa. Strategia on saatava kunniaan. Yritysneuvonta tai yrityksen omin voimin tehty suunnittelu ei todellakaan ole numeroiden täyttöä kuin hyvin pieneltä osin. Olen huolestunut neuvojien ja konsulttien talousosaamisen tasosta, sen verran paljon täyttä soopaa tulee vastaan. Osaava ja vastuutaan kantava yritysneuvoja voi erottua porukasta edukseen, kun pitää huolen siitä, ettei vajoa samaan sanaristikon täytön helppoon maailmaan, missä aivan liian moni toimii.

Taloussuunnitelmat jäävät eloon, yrityksen omaan käyttöön, vain silloin, kun ne ovat yksinkertaisia, toimivia, helposti ja nopeasti, turvallisesti käytettäviä, edullisia työvälineitä. Nämä kaikki ominaisuudet tarvitaan, jotta yrittäjä saisi itselleen ja turvakseen kunnon taloustyökalut. Simulo on kehitetty tähän tarpeeseen.

Hyvä taloussuunnitelma on strategian kuvaus, testi ja rahoituksen saannin edellytys

Strategia kuvaa yrityksen etenemistä isohkoin askelin. Se kuvaa suuntia ja etenemisjärjestystä. Siinä mennään harvoin tuotetasolle, usein tuoteryhmätasolle. Tuoteryhmätaso onkin yleensä hyvä karkeusaste, kun liikevaihtotavoitteita asetetaan seuraaville vuosille. Eteneminen voi tapahtua myös asiakasryhmittäin tai alueittain, kansainvälistymisen yhteydessä maittain tai maaryhmittäin. Liiketoimintasuunnitelma on se paperi, missä etenemissuunnitelma kuvataan seikkaperäisesti. Hyvä suunnitelma sisältää aina myös hyvät talouslaskelmat, liiketoimintasuunnitelman numeerisen kuvauksen.

Jokainen etenemisen vaihtoehtoisista suunnista ja painotuksista edellyttää omanlaisensa täsmäpanostuksen. Se voi tarkoittaa tuotekehitystä, markkinointia, rekrytointeja tai vaikkapa matkakulujen kasvua. Se voi tarkoittaa investointien ja käyttöpääoman tarvetta ja niiden rahoittamista ja edellyttää rahoittajien hyväksyntää ja mukaan tulemista. Taloussuunnitelma mitoittaa ja ajoittaa tarpeen. Pk-sektorilla tällaisissa tapauksissa tallataan yleensä Finnveran ovelle. Se onkin melkein ainut paikka, mistä lainaa on saatavissa vähäisin vakuuksin. Ja Finnverassa arvostetaan suunnitelmia ja vaaditan niitä. Siellä osataan suunnitelmien arviointi.

Highline on liiketoimintasuunnitelmien ja taloussuunnittelun edelläkävijä ja kehittäjä. Osaavilla konsulteilla on hyvät työvälineet, mm. Simulo käytössään. Konsulttiryhmällä on oman verkoston vahva tuki osaamisen täydentämiseksi asiakkaan, yrittäjän ja yrityksen parasta ajatellen.

 

Lasse Karjalainen

Highlinen konsultti ja Simulon tuotekehittäjä