18.09.2017

Minkä pitäisi muuttua, jotta saataisiin kasvua aikaan Suomessa?

Olen tässä jo jonkin aikaa miettinyt, miten me suomalaiset löytäisimme uuden kasvun tien. Olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että yhteiskunnan ja varsinkin poliittisten päättäjien pitäisi muuttaa asenteitaan. Meitä työssäkäyviä ihmisiä pidetään yksinomaa kuluttajina. Pitäisi miettiä, miten meistä kaikista kuluttajista kannustettaisiin enemmän investoijia ja sijoittajia. On helppoa tehdä poliittisia kampanjoita autoveron laskusta. Useimmat ihmiset ovat autoveron laskuun tyytyväisiä, onhan liikkuminen autolla näin harvaan asutussa maassa välttämätöntä.

Tällainen kuluttamiseen kannustaminen ei ole kansantaloudellisesti kovin kannattavaa vähänkään pidemmällä aikajänteellä. Meidän pitäisi saada Suomen talouskasvu kiihtymään ja kuluttamisella me laitamme rahamme tuottamattomaan, kun ne pitäisi laittaa töitä tekemään. Tiedämme, että auton arvo laskee helposti kymmenen prosentteja vuodessa. Jos meitä kannustettaisiin sen sijaan saman kaltaisilla kampanjoilla investoimaan järkevästi kohteeseen, josta saisimme 10%:n tuoton vuodessa, kansantalous ja investoija voisivat paremmin. Silloin Suomi saisi 20% paremman lähtötilanteen seuraavaan vuoteen kulutukseen verrattuna.

Investoida voi monella tavalla. Itse olen jo useamman vuoden noudattanut ostoja tehdessäni sääntöä, että rikkoutuneen kulutustavaran uusimisessa ostan aina ammattilaisille tehdyn kalliimman tuotteen heidän erikoisliikkeestään. Teen investoinnin kestävämpään tuotteeseen. Tällä tavalla tehdessäni olen kohdannut iloisia yllätyksiä, eikä hinta aina edes ole ollut kalliimpi.

Tulevaisuuden pääoman kasvattamiseen voi investoida aikaa tai rahaa. Rahaa ei voi sijoittaa, jos ei ole ensin sijoittanut aikaa opiskeluun ja selkeän mielikuvan luomiseen: mikä on se suunta, johon uskoo maailman muuttumaan? Rahan investointi ilman ajan ja osaamista investointia on arpapeliä. Silloin riskit kasvavat ja ollaan muiden osaamisen armoilla. Silloin usein myös ymmärrys toisten osaamisesta kärsii.

Tuntuu, että Suomessa ollaan unohdettu kokonaan, että pelkän ihmisten työllistäminen ei ratkaise meidän ongelmiamme. Meillä on nimittäin unohdettu, että ennen ihmisten työllistämistä pitää aina ensin laittaa raha töihin. Tämä ei ole ilmeisesti poliittisesti koviin hyvin ymmärretty, koska tämän eteen tehdään vain yrityksille sopivia isoja päätöksiä, jotta yritykset investoisivat Suomeen. No, on siellä joissain asioissa onnistuttu, mutta samalla on unohdettu kokonaan sellaiset rahan ja osaamisen lähteet kuin työssäkäyvät ihmiset.

Suomessa on kuluttajien varallisuutta kymmeniä miljardeja lepäämässä, kun niille ei ole turvallista paikkaa laittaa tätä rahaa töihin tai ei viitsitä miettiä asiaa, kun riskin ottaminen ei ole nykyään järkevää Suomessa. Näin ainakin insinööristä tuntuu nyt olevan, koska rahaa seisoo pankkien tileillä isoja summia. Tämä varallisuus pitäisi hallitusti saada tuottamaan hyvinvointia ja ennen kaikkea sellaisia työpaikkoja, joita tarvitaan ja joista ollaan valmiita maksamaan, jos ei täällä Suomessa niin maailmalla. Meillä pitäisi olla kannustavaa pääomien kerääminen, pääomatulojen saaminen suurelle osalle perheistä. Kun näitä pääomatuloja olisi laajalla joukolla ihmisiä ja kun tähän kannustettaisiin verotuksellisesti tässä meidän Suomessa, positiivisia tuloksia pitäisi syntyä laajalla rintamalla.

Meillä on yksi parhaista ja tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, jossa koulutus on ilmaista, kirjastoissa on kirjoja saatavilla, nettiyhteydet ovat jo suuressa osassa puhelimia jne. Kysymys kuuluukin: Miten saamme edes osan Suomalaisista opiskelemaan sijoittamista kuluttamisen sijaan ja miettimään mihin rahat olisi paras laittaa, jotta saisi jotain hyvää aikaan itselle ja ympärillä oleville ihmisille ja ympäristölle? Ja miten tämä riski kannattaisi ottaa?

Ihmiset tarvitsevat esikuvia ihmisistä, jotka laittavat likoon itsensä ja menestyvät. Näitä on liian vähän Suomessa, mutta väitän, että näitä on mahdollista lisätä merkittävästi. Suomessa pitää tehdä pääomatulojen saaminen kansan huviksi. Tämä tuo lisää jaettavaa ja ennen kaikkea työtä. Jo kolmen sadan tuhannen euron pääomalla ja kymmenen prosentin pääoman tuotolla pystyy tienaamaan 30 000 €/ vuodessa, joka on enemmän kuin monen koko vuoden palkkatulo. Muistan lukeneeni, että Suomen osakeyhtiöiden oman pääoman tuotto on suuruusluokaltaan noin 15 % ja on ollut laskusuunnassa pitkään.

Poliitikkojen pitäisi kuitenkin tehdä sellainen kannustinjärjestelmä, jossa pörssiin ei suunnattaisi äkillisesti suuria määriä pääomia. Tässä haluan korostaa sitä, että Suomessa pitäisi tehdä enemmän uusia ja lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluja pienemmässä mittakaavassa. Pitäisi saada sellaista pöhinää, jota isot korporaatiot eivät koskaan pysty saamaan aikaan. Tämä vaatii isoja porkkanoita, jotta riskin ottaminen ja uuden opiskelu tehdään erityisen houkuttelevaksi. Mielestäni yhtenä ”porkkanana” pitäisi olla korkoa korolle -mekanismi tällaisille henkilöille ja perheille ilman veron maksuja siksi aikaa, kun raha on töissä ja yhteiskunta hyötyy tästä rahasta.

Eero Grönroos

Kirjoittaja on Highlinen konsultti