15.10.2019

Porin Puukaluste nosti liikevaihtonsa kasvuun 5S:n ja Timo Hemmilän avulla

— asiakastarina Timo Hemmilän konsultoinnista

Vuonna 2016 Porin Puukalusteen tuotanto toimi täydellä teholla ja tehdasrakennusta oli laajennettu jo useampaan otteeseen niin, että rakennusoikeus oli tapissa. Tilaa laajentamiselle ei ollut, mutta kysyntää riitti. Yrityksen toimitusjohtaja Antti Hacklin pyöritteli mielessään kysymystä, miten nykyisissä tiloissa voitaisiin tehdä enemmän ja tehokkaammin. Sitten hän otti yhteyttä Timo Hemmilään.

—Tunsin Timon jo entuudestaan ja olin kuullut, että hänellä on kokemusta 5S -menetelmästä ja sen tuomisesta käytäntöön. Pidimme lyhyen palaverin, jossa kävimme läpi projektin hyötyjä, rahoitusta ja käytännön toteutusta. Koska projektiin oli mahdollista hakea ELY-keskukselta tukea, päätimme käynnistää projektin.

Konsultti innosti henkilökunnan mukaan muutokseen

Hacklinille oli erityisen tärkeää, että koko henkilökunta oivaltaisi, mitä hyötyä 5S:n toteuttamisesta on heille itselleen. Tätä varten Hemmilä toteutti yrityksen koko henkilökunnalle heti aluksi tutustumiskäynnin Puustellin tehtaalle, jossa oli vastikään toteutettu samanlainen 5S-mallilla tehty muutosprojekti.

—Yritysvierailun avulla saimme myytyä ajatuksen myös henkilökunnallemme. Lattiatasolta nähtynä toimenpiteet muuttuvat konkreettisiksi ja paikalla ollut henkilökunta kertoi avoimesti kokemuksistaan ja projektin tuomista hyödyistä, Hacklin kertoo.

Yritysvierailun jälkeen tartuttiinkin heti toimeen. Hemmilä lähti tekemään suunnittelutyötä yhteistyössä Hacklinin ja yrityksen henkilökunnan kanssa. Vuorovaikutus oli avointa kaikkiin suuntiin heti alusta lähtien.

Hemmilä saa kiitosta käytännönläheisestä tavastaan tarttua tehtäviin. Hän teki uudelleenjärjestelyitä tehtaan tiloissa yhdessä työntekijöiden kanssa, haalarit päällä niin kuin muutkin. Ohjeita ei jaeltu ylhäältä käsin, vaan niitä pohdittiin yhdessä.

Selkeää parannusta talouteen ja työhyvinvointiin

Jo reilun vuoden päästä projektin päättymisestä huomattiin, että projekti tuotti selkeää tulosta. Töiden läpimenoaika nopeutui ja tuottavuus työntekijöiden henkilökohtaisella tasolla kasvoi. Yrityksen liikevaihto ja tulos olivat kasvaneet edellisestä vuodesta, mikä on samalla kasvattanut henkilökunnan ansaitsemia tulospalkkioita. Hacklinin mukaan selkeät pelisäännöt ja siistit työtilat ovat lisänneet myös työpaikan viihtyvyyttä ja yhteishenkeä.

—Järjestyksen ja siisteyden säilyminen vaatii jatkuvaa ylläpitoa, johon henkilökuntamme onkin sitoutunut hienosti. Kun työpaikalla on paikat järjestyksessä, se vaikuttaa positiivisesti myös työpaikan ilmapiiriin.

Hemmilä auttaa oivaltamaan

Hacklin on erittäin tyytyväinen Hemmilän tapaan viedä projektia eteenpäin. Erityistä kiitosta hän antaa Hemmilän tapaan käsitellä asioita erilaisten ihmisten kanssa.

—Ulkopuolisena henkilönä Hemmilä osasi tuoda asiat luontevalla tavalla henkilökunnan oivallettavaksi. Asioita käsiteltiin heidän näkökulmastaan, eikä yrityksen johdon tai konsultin näkökulmasta. On hienoa, että työntekijät ymmärtävät tällaisten projektien merkityksen kokonaisuuden kannalta.

Kaiken kaikkiaan projektiin kului aikaa reilun vuoden verran. Projekti oli aikataulutettu niin, ettei tuotanto kärsinyt turhaan.  Työtuntejakaan ei Hacklinin mukaan kulunut paljon.

—Olen erittäin tyytyväinen, että teimme tämän kehitysharppauksen ylöspäin, ja olisin valmis käymään samanlaisen projektin uudestaan läpi vaikka heti.

Porin Puukaluste valmistaa yksilöllisiä erikoiskalusteita vaativiin teollisuuden ja kaupan alan tarpeisiin. Yritys on ollut toiminnassa yli 30 vuotta. Porissa sijaitseva tehdas työllistää 15 henkilöä ja yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 2,6 milj. eur.

Mikä on 5S?

5S on työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta. 5S:n tavoitteena on parantaa laatua ja turvallisuutta ja tehdä työympäristöstä miellyttävä. Nimi 5S tulee englanninkielisistä sanoista Sort, Set in Order, Shine, Standardize ja Sustain. 5S on osa Lean -käsitettä.

 

porinpuukaluste 195x44mm