07.06.2019

Osaava yhteistyökumppani on merkittävä resurssi

— asiakastarina Timo Hemmilän konsultoinnista

Timo Hemmilä tuntee JLX Industryn kuin omat taskunsa. Hän on ollut mukana yrityksen kehityshankkeissa jo 90-luvulta lähtien ja on sitä kautta oppinut tuntemaan sekä bisneksen että ihmiset sen takaa.

—Hemmilä on sen luontoinen kaveri, joka sopii meidän firman menoon. Hän on asiakeskeinen, aikaansaava ja luotettava. Työt ovat valmistuneet aina sovitussa aikataulussa, kertoo JLX Industryn toimitusjohtaja Timo Välimaa.

JLX Industry on toteuttanut vuosien aikana useita erilaisia projekteja ja hankkeita, joissa Hemmilä on ollut mukana. Näistä viimeisimmät ovat liittyneet liiketoimintasuunnitelman ohjaamiseen, vientiselvitysten tekemiseen ja työhyvinvointihankkeen toteuttamiseen. Koska aihepiirien repertuaari on laaja, niiden hallinta vaatii laajaa tietotaitoa ja kykyä hahmottaa kokonaisuutta monestakin eri näkökulmasta. Lisäksi isoissa kehityshankkeissa on mukana useampia tahoja, jolloin yhteistyön tulee sujua muidenkin kuin asiakkaan kanssa.

Asiantunteva kumppani löytää hyödylliset hankkeet ja hoitaa paperityöt

Kehityshankkeiden aloittaminen ei ole välttämättä aina yksinkertaista. Ammattitaitoinen ja asiakkaansa tunteva yhteistyökumppani on eteenpäin sysäävä voima erityisesti laajoissa kehityshankkeissa. Pelkästään oikeanlaisten hankkeiden suunnittelu voi olla aikaa vievää. Lisäksi rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden raportointiin liittyy paperityötä, joka pitää hoitaa täsmällisesti ja oikealla tavalla.  Välimaa sanookin, että Hemmilästä on ollut tässä suuri apu.

— Rahoitusta hakiessa pitää olla perillä siitä, mitä ollaan tekemässä ja mitä varten hankkeita halutaan tehdä. On olennaista, että hakemuksissa osataan tuoda esille avainasiat. Henkilö, joka tuntee rahoitusvaihtoehdot ja -kriteerit, osaa neuvoa millaisiin toimenpiteisiin ja kehityshankkeisiin voi saada avustusta tai muuta rahoitusta. Tässä olemme säästäneet paljon aikaa Hemmilän avulla.

Konkreettiset tulokset kannustavat uusiin projekteihin

Kehityshankkeiden toteuttaminen vaatii yrityksen henkilökunnalta aina motivaatiota ja sinnikkyyttä. Lopullisena tavoitteena on kuitenkin tuloksen parantuminen, joko suoraan tai välillisesti. Välimaa kertoo, että he ovat saaneet suoraa tuottavuuden kasvua esimerkiksi vientiselvityksiin liittyvästä hankkeesta, jossa Hemmilä oli aktiivisesti mukana.

—Vientihankkeemme myötä vientimme osuus kasvoi ja näiden projektien myötä saimme kasvatettua liikevaihtoamme. Tässä projektissa Hemmilä oli mukana myös vientimaissa vieraillessamme.

Täsmäosaamista yritykselle

Yritysten johdolla voi olla laaja osaaminen monestakin asiasta. Päivittäisten töiden pyörittäminen vie kuitenkin paljon aikaa ja resurssit eivät aina riitä jokaiseen projektiin, vaikka haluakin olisi.  Välimaa sanoo, että hyvä kumppanuus osaavan konsultin kanssa on yritykselle merkittävä resurssi.

— Osaamista löytyy meiltäkin, hankkeiden läpivieminen on vain monesti myös resurssikysymys. Hemmilä on meille mainio kumppani, jolla on laajan osaamisen lisäksi myös hyvä kontaktiverkosto. Tuttu yhteistyökumppani osaa ja uskaltaa tarttua toimeen omatoimisesti.

JLX Industry Oy on vuonna 1994 perustettu raumalainen perheyritys, joka on erikoistunut ratkaisemaan teollisuudessa esiintyviä erilaisia kuumuuteen liittyviä haasteita. Yritys tarjoaa energiankäytön kannalta optimaalisia erikoisratkaisuja suunnittelusta valmistukseen, asennukseen ja huoltoon. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2018 n. 4 milj.€. Myynnistä ulkomaan kaupan osuus on 12%. Yritys työllistää Raumalla n.30 henkilöä.

 

jlx logo