09.05.2019

”Kun liiketoiminta esitetään lukuina, osaamme tehdä oikeita päätöksiä”

– asiakastarina Hans Alanderin konsultoinnista

KolarimaalausCenter tekee henkilö- ja pakettiautojen vauriokorjausta, maalausta ja tuulilasien vaihtoa. Kangasalla toimivan yrityksen asiakkaina ovat pääasiassa vakuutusyhtiöt ja yritykset, joilla on iso autokanta. Kun yritys teki strategisen päätöksen laajentumisesta, se tarvitsi konsultaatioapua kassavirran turvaamiseksi kasvuvaiheessa.

– Suunnittelimme uuden kiinteistön rakentamista Kangasalle tai toisen toimipisteen avaamista Tampereelle, sillä kasvu vaati laajentamista. Otin yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon ja pyysin apua talouden suunnitteluun, ja he suosittelivat kolmea eri konsulttia. Valitsimme Levidus Oy:n Hans Alanderin hänen pitkän kokemuksensa perusteella. Hän on tehnyt isoja projekteja, ja kun keskustelimme hänen kanssaan, hänelle syntyi heti ajatus siitä, miten meidän kannattaisi toimia, KolarimaalausCenterin toimitusjohtaja Joonas Lampinen kertoo.

Konsultoinnin tarkoitus on oppia itse

Yhteistyö alkoi keväällä 2018. Alander tutustui ensin KolarimaalausCenteriin, sen talouslukuihin ja hinnoitteluun. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto kasvoikin 30 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Katteita parannettiin muun muassa nostamalla hintoja ja kehittämällä työntekijöille bonuspalkkamalli, joka motivoi tekemään töitä. Työntekijät saavat edelleen kuukausipalkkaa, mutta sen lisäksi tuli bonusmenettely, joka on sidottu myyntiin. Näin uusi palkkamalli kasvattaa myös työntekijöiden yhteishenkeä.

– Hansin ansiosta pystymme hahmottamaan talouden paremmin. Kun liiketoiminta esitetään lukuina, osaamme tehdä oikeita päätöksiä, ja niille on aina perustelut. Tarkoituksena on, että opin itse analysoimaan lukuja, joten kaikki tapahtuu yhdessä tekemällä. Onhan tämä vaatinut paljon sitoutumista, mutta osaamiseni on kasvanut valtavasti vajaan vuoden aikana.

Lampinen ja Alander pitävät yhteyttä viikoittain sähköpostilla ja puhelimella. Joka kuukausi on tapaaminen, jossa käydään läpi kuukauden talousluvut ja keskustellaan tulevista asioista.

– katsomme joka kuukausi, miten yrityksellä on mennyt. Näen luvuista suoraan, missä olemme olleet hyviä ja missä pitää parantaa. Pystymme laskemaan esimerkiksi, onko uuden työntekijän palkkaaminen kannattavaa tai miten siitä saataisiin kannattavaa.

Talous on mukana jokaisessa päätöksessä

Alanderin kanssa käytyjen keskustelujen ja laskelmien pohjalta Lampinen teki päätöksen uuden kiinteistön rakentamisesta Kangasalle. Kiinteistö on parhaillaan rakennusvaiheessa. Alander on tehnyt rakennusprojektille suunnitelman siitä, kuinka kassavirtaa hallitaan rakentamisen aikana. Kyseessä on iso investointi, mutta Lampisen mukaan Alanderin esittämien lukemien perusteella oli helppo tehdä päätös nopeasti ja saada omille ajatuksille tukea.

– Meille on muodostunut voimakas luottamussuhde, joka on vain vahvistunut. Pystyn avaamaan jokaisen yritykseen liittyvän asian Hansille luottamuksellisesti. Kokemuksensa ansiosta Hans ymmärtää myös käytännön toimenpiteet, ei vain pelkkiä lukuja. Olen saanut häneltä konkreettisia ehdotuksia, ja koen, että kasvu on ollut omalta osaltaan Hansin ansiota. Hans on meille selvä kilpailuetu.

Vaikka Lampinen on jo itse oppinut analysoimaan yrityksen taloutta, Alander on edelleen mukana toiminnassa ja Lampinen kysyy hänen mielipidettään isoihin päätöksiin.

– Suurimman vaikutuksen Hansissa on tehnyt se, ettei kyseessä ole rahat pois -konsultaatio, vaan hän on ottanut meidän jutun omakseen. Hän on korvaamaton apu.