21.09.2022

Kronqvist yhtiöiden brändi kirkastettiin yhteistyössä Hienosäätö Oy:n kanssa

Brändikartan avulla brändistä viestiminen on nyt johdonmukaista Kronqvist yhtiöillä.

Kronqvist yhtiöt Oy on rakennusalan kaikilla osa-alueilla palveluita tarjoava moniurakoitsija. Sen päätoimipaikka on Uudessakaarlepyyssä. Konserniin kuuluu kolme täysomistuksessa olevaa yhtiötä, jotka yhdessä tarjoavat erilaisiin projekteihin osa- ja kokonaisratkaisuja, jotka käsittävät kaikkea kartoittamisesta ja suunnittelusta rakentamiseen. Kronqvist yhtiöt omistavat lisäksi osuudet kiinteistöyhtiö NKL Partnersista ja loma-asuntoalue Glasbruket Resortista. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä 80 työntekijää, ja sillä on toimintaa kolmella paikkakunnalla.

Kronqvist yhtiöt Oy:n yhteistyö Eliina Puijolan kanssa alkoi yrityksen brändin ydintekijöiden kiteyttämisestä brändikartan avulla. Sen pohjalta organisaatiolle laadittiin Toiminnan käsikirja ja henkilöstölle tarkoitettu käytännön käsikirja, Työpaikan pelisäännöt. Aineiston valmistuttua koko henkilöstölle järjestettiin kick off -tilaisuus ja perehdytys työpajakoulutuksen muodossa.

— Ilman visiota ja missiota yhteisen yrityskulttuurin luominen on vaikeaa, varsinkin kun henkilöstö on hajautuneena useille paikkakunnille ja eri yrityksiin. Kehityskeskusteluissa kävi ilmi, ettei osa työntekijöistä tiennyt lainkaan, mitä yritys edustaa tai mitkä ovat tavoitteitamme. Kipinä yhteistyöhön syttyi tämän siivittämänä. Ymmärsimme, että meidän oli käsiteltävä perusteellisesti näitä asioita ja selvennettävä niitä henkilöstölle. Eliinan kanssa on helppo ja mukava työskennellä ja hänellä on todella intohimoinen ote työhönsä, toteaa Marcus Jansson, Insinööritoimisto Kronqvistin toimitusjohtaja.

”Yhteistyö Hienosäädön kanssa on kolmen parhaan joukossa kaikesta, mitä olemme tehneet"

Brändikarttatyön pohjalta syntyi Toiminnan käsikirja sekä henkilöstölle suunnattu käsikirja, jossa työpaikan pelisäännöt esitetään helppotajuisesti ja selkeästi. Hienosäätö Oy:n perustaja ja omistaja Eliina Puijola piti sen jälkeen henkilöstölle vuorovaikutteisen työpajan. Työpajan aikana tehdyissä harjoituksissa jokainen sai pohtia omaa rooliaan yrityksessä sekä miettiä, miten roolit yhdessä vaikuttavat yrityskulttuurin rakentumiseen.

— Tämä menee ehdottomasti parhaan kolmen joukkoon kaikesta, mitä olemme täällä 20 työvuoteni aikana tehneet. Paras jälkikäteen saamani palaute oli, kun eräs uusi työntekijä kertoi Kronqvistissa työskentelyn tuntuvan kuin lottovoitolta – tämä kiteyttää koulutuksen erinomaisesti. Mieleeni jäi erityisesti tapa, jolla Eliina sai työntekijät kertomaan omista sisäisistä motivaatioistaan ja kuinka hyvin hän onnistui yhdistämään ne heidän nykyisiin työtehtäviinsä.

Jansson pitää itse prosessia ja yhdessä tekemistä yhtä tärkeänä kuin lopputulosta.

— Perehdytyksen järjestäminen vaati vaivaa, mutta meille se oli itsestäänselvyys. Olen vakuuttunut siitä, että koulutus tuo yritykselle lisäarvoa ja vahvistaa me-henkeä, joka ei olisi ollut mahdollista ilman yhteistä kick-offia.

Nyt niin Toiminnan käsikirja kuin Työpaikan pelisäännötkin ovat päivittäisessä käytössä. Ne toimivat tärkeänä tukena rekrytoinnissa ja työhön perehdyttämisessä sekä yrityksen strategiatyössä.

— Toiminnan käsikirja antaa hyvän pohjan jatkuvalle yrityskulttuurin rakentamiselle ja sitä käytetään aina ohjenuorana missiota, visiota ja tavoitteita koskevia asioita käsitellessämme. Pelisäännöt toimivat henkilöstöjohtamisen apuna sekä juridisesti tärkeinä suuntaviivoina, jotka opastavat työntekijöitä työssään.

Brändityö on tuottanut tulosta – näkyvyyden lisääntyminen ja positiivinen imago auttavat rekrytoinnissa

Kronqvist yhtiöiden työ strategian ja brändin parissa ei ole jäänyt huomaamatta. Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja kilpailijat ovat kommentoineet olevansa vaikuttuneita yrityksen imagosta, ja näkyvyyden lisääntyminen on vaikuttanut positiivisesti myös rekrytointiin.

— Imago on meille tärkeä asia ja teemme strategisesti työtä sen eteen, kuinka puhumme, toimimme ja viestimme ulospäin niin, että se tuottaa yritykselle hyötyä. Nykypäivänä nämä asiat korostuvat entisestään: työtä etsivät nykynuoret haluavat toteuttaa itseään ja tietää, mitä tarjottavaa meillä on heille. Jos se ei käy selväksi, emme ole heidän silmissään kiinnostava yritys.