09.05.2019

Kasvu hallintaan konsultin tuella

– asiakastarina Markku Litjan konsultoinnista

AtFlow on täyden palvelun digitoimisto, joka tekee muun muassa verkkokauppoja, verkkosivuja ja tiedonhallintaratkaisuja. Kun yritys kasvoi muutaman vuoden aikana 10 työntekijästä 20:een, kasvun hallitsemiseen tarvittiin ulkopuolista näkemystä.

Digitoimisto AtFlow´n toimitusjohtaja Pekka Rönkkönen ja konsultti Markku Litja tuntevat toisensa jo pitkältä ajalta. Miehet tutustuivat vuonna 2008, kun Litja työskenteli Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:ssä, joka oli AtFlow´n asiakas. Rönkkösen ja Litjan välille syntyi luottamus, joka jatkui senkin jälkeen, kun Litja perusti oman konsulttiyrityksensä, TaseMark Oy:n.

– AtFlow´ssa oli murrosvaihe, sillä voimakas kasvu toi mukanaan kasvukipuja. Meidän piti kehittää kokonaan uudet prosessit kaikelle tekemiselle. Meillä oli voimakas tarve uudistua, mutta se piti tehdä hallitusti, Rönkkönen kertoo.

Talousluvut tuovat realismia tekemiseen

Yhteistyö alkoi vuonna 2017. Litja otettiin mukaan hallitustyöskentelyyn, ja hän kartoitti yrityksen tilanteen niin lukujen kuin toimenpiteidenkin osalta. Litja kävi johdon kanssa läpi muun muassa yrityksen tuloslaskelman ja taseen ja selvensi, mitkä asiat vaikuttavat mihinkäkin lukuun. Litjan kanssa katsottiin myös yrityksen liiketoimintastrategiaa, henkilö- ja tuotestrategioita sekä hinnoittelua.

– Markku sparrasi meitä sekä lukujen kautta että henkisesti. Saimme käsityksen siitä, mitä eri toimenpiteet tarkoittavat strategian ja kannattavan kasvun näkökulmasta. Sen avulla pystyimme päättämään esimerkiksi, mitä tuotteita meidän kannattaa kehittää ja mistä asioista haemme kasvua.

Kipupisteiden kaivaminen oli helpotus

Rönkkösen mukaan Litjan kokemuksesta on paljon hyötyä AtFlow´lle.

– Markku kyseenalaistaa asioita järkevällä tavalla ja tuo esiin kipupisteitä, joihin etsimme yhdessä ratkaisuja. Kun asiat on selkeytetty yhdessä, voin tehdä päätöksiä varmalla pohjalla. Sen ansiosta minun ei tarvitse jatkuvasti kyseenalaistaa sitä, mitä olen tekemässä, vaan päätöksille on selkeät linjat.

Ulkopuolinen näkemys auttaa etsimään tärkeimmät kehitettävät asiat, sillä omassa työssä sokeutuu helposti tietyille asioille. Tutuista ja turvallisista malleista piti päästä pois, mutta kipupisteiden käsittely ei tuntunut Rönkkösestä raskaalta.

– Oli helpotus, kun otimme esille asioita, joita olin miettinyt pitkään. Pidän Markun toiminnassa erityisesti siitä, että katsomme taaksepäin, mutta tähtäämme aina eteenpäin. Markun kanssa toiminta on suoraviivaista ja luontevaa.

Apu kannattaa ottaa vastaan

Vuonna 2016 AtFlow´n liikevaihto oli 460 000 ja vuonna 2018 se oli 900 000. Rönkkösen mukaan konsultoinnissa ei kuitenkaan ollut olennaisinta liikevaihdon kasvattaminen, vaan tulojen ja menojen tasapainon hallitseminen.

Rönkkönen kehottaa kaikkia yrittäjiä ottamaan vastaan ulkopuolista apua. Vaikka ei aina kokisi tarvitsevansa apua, siitä voi loppuen lopuksi olla korvaamaton hyöty, sillä ikinä ei tiedä, millainen yrityksen tilanne on muutaman vuoden kuluttua.

– Vaikeat päätökset ja haasteet eivät ole peikkoja. On kaikkien etu, että päätöksiä tehdään, eikä niitä vältellä. Konsultointi auttaa tekemään oikeita päätöksiä ja niiden takana voi pysyä huoletta, kun tietää, mitä päätösten taustalla on.

 

Kuvassa Pekka Rönkkönen, Markku Litja ja Jouni Tolvanen.