23.10.2019

Esimiesvalmennus siivitti tulosta positiiviseen suuntaan

Talojen rakentaminen on muuttunut Suomessa merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Pientalojen rakentaminen on vähentynyt ja kerrostalojen rakentamisen määrä on puolestaan kasvanut.

Tämä on tuonut mukanaan kysynnän muutoksia myös kiviainespohjaiseen rakennustarvikkeiden kauppaan. Haastavan markkinatilanteen myötä Lakan Betonin johdossa on haluttu reagoida tilanteeseen myös henkilöstön kehittämisen kautta.

—Olemme panostaneet yrityksessämme paljon henkilöstön kehittämiseen ja esimiestyöhön, koska näemme selkeän syy-yhteyden osaamisen ja tuloksen välillä. Avainhenkilöillä on suuri vipuvaikutus koko organisaation menestymiseen. Siksi otimme yhteyttä Vendaconin Otto Kuivalaiseen, jonka kanssa aloitimme johtamisvalmennuksen, Lakan Betoni Oy:n varatoimitusjohtaja Juho Hiltunen kertoo.

Omat voimavarat käyttöön

Valmennuksessa haluttiin kehittää oman osaamisen ja voimavarojen hyödyntämistä henkilötasolla.  Itse johtamistyössä keskityttiin valmentavaan esimiestyöhön ja siihen liittyviin konkreettisiin malleihin.

—Meidän tehtävänämme on kasvattaa osaavia ihmisiä, jotka osoittavat työssään johtajuutta, ja joilla on työkalut toimia itsenäisesti ja onnistua omassa roolissaan. Valmennuksen ykköstavoitteena oli nostaa yrityksen tuottavuutta jo olemassa olevia resursseja kehittämällä.

Tavoitteen kautta oivalluksia ja sitoutumista

Yksi valmennuksen ydinasioista oli visualisoida tavoite. Jotta tekeminen ei mene tulipalojen sammutteluksi, tavoite asetettiin pidemmälle aikavälille. Tämän jälkeen jokainen osallistuja sai miettiä, millä konkreettisilla keinoilla tavoitteeseen päästään, ja miten siihen pääsy todennetaan. Oivalluksia alkoi syntyä nykyisiä toimintamalleja kyseenalaistamalla ja kysymyksiä esittämällä. Tämän myötä syttyi motivaatio ratkaisujen eteenpäinviemiseksi.

—Jotta ihmiset sitoutuvat tekemiseen, heidän tulee ymmärtää, miksi asioita tehdään ja mitä näillä toimenpiteillä saavutetaan. Kun asiat oivaltaa itse, ne on helpompi jalkauttaa käytännön tasolle ja sitouttaa myös muut toimimaan samoin. Sitoutumista syntyy, kun itse alkaa uskoa siihen, että tästä on oikeasti jotain hyötyä ja uusilla keinoilla hommat hoituvat yksinkertaisemmin. Onnistumisen tunne ja tavoitteiden saavuttaminen on jokaiselle ihmiselle tärkeä asia.

Aikaa liiketoiminnan kannalta tärkeimmille alueille

Selkeitä muutoksia alkoi syntyä mm. valmennettavien henkilöiden omassa ajankäytössä. Töiden priorisointia tehtiin kyseenalaistamalla, onko tämä työ merkittävä tavoitteeseen pääsemisen kannalta. Omaa työotetta terävöitettiinkin työtehtävien ajankäyttöä priorisoimalla.

Hiltusen mukaan toinen tärkeä asia oli oivaltaa, että on olemassa asioita, joihin itse ei voi vaikuttaa. Näiden asioiden tunnistaminen vähensi turhaa murehtimista ja vapautti aikaa tärkeimmille toiminnoille. Ajankäytön huolellisella suunnittelulla pystyttiin varmistamaan, että liiketoiminnan tavoitteiden kannalta tärkeimmät asiat tuli hoidettua.

Tuottavuutta syntyy toimintatavoista ja oikeiden asioiden painotuksesta

Valmennuksen myötä esimiehet ovat saaneet uusia toimintamalleja ja tämän kautta puhtia oman vastuualueiden asioiden hoitamiseen.

—Tavoitteen kirkastaminen ja sen ympärille nitoutuvien asioiden oikea painottaminen on vienyt asioita johdonmukaisesti kohti tulostavoitetta. Kyseenalaistamalla on uskallettu pureutua myös kitkaa aiheuttaneisiin ongelmakohtiin, ja löydetty näihin uusia ratkaisuja. Ajansäästö turhista toiminnoista on myös selkeä rahallinen säästö, Hiltunen kertoo.

Lisää itseluottamusta ja varmuutta esimiestyöhön

Valmentava esimiestyö on avointa dialogia eri osapuolien kesken.  Kun vuoropuhelusta tulee luonnollinen osa työyhteisön toimintaa, se vähentää ristiriitoja ja aktivoi kaikkia osapuolia kehittämään toimintaa.

—Otto on ollut erinomainen kumppani tässä valmennuksessa. Alan ulkopuolelta tulevana henkilönä hän osasi tuoda keskusteluihin uusia näkökulmia. Lisäksi neutraalina osapuolena kaikki osallistujat saivat mahdollisuuden kertoa omia näkemyksiään luottamuksellisesti. Itselleni tämä koulutus antoi lisää itseluottamusta ja varmuutta haastavien asioiden selvittämiseen. Niin kiire ei kenelläkään ole, etteikö tätä valmennusta ehtisi käydä läpi.

Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965 perustettu perheyritys, joka tuottaa kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä palveluita. Tuotantolaitokset sijaitsevat Joensuussa, Lopella, Forssassa, Jalasjärvellä ja Varkaudessa. Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli 32,4 M€ ja se työllistää yli 100 hlöä.

 

Lakka kuva