kalenterikuva

Viestinnän vuosisopimuksella saat sisällöt myynnin tueksi

Viestinnän vuosisopimuksessa suunnitellaan ja tuotetaan asiakkaalle tekstisisällöt vuodeksi kerrallaan. Vuodessa tehdään vähintään kuusi sisältöä, jotka jaetaan verkkosivuilla, uutiskirjeenä tai sosiaalisessa mediassa. Oikein suunnitellut sisältökärjet tukevat yrityksen myyntitavoitteita. Vuosisopimusasiakkuus on helppoa. Yhteistyömme minimoi yrityksen johdon ajankäytön viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen. Osallistut suunnitteluun ja sisältöjen hyväksymiseen, me huolehdimme lopusta.

Kasvu tehdään kehittämällä eri liiketoiminta-alueiden tuotteita tai palveluita ja myymällä niitä tavoitteiden mukaisesti. Jotta myyntiä syntyy, myyjällä on oltava asiakkaan kannalta kiinnostavia ja helppotajuisia artikkeleita, videoita ja muita sisältöjä, jotka voidaan sijoittaa yrityksen verkkosivuille ja jakaa sieltä sekä verkkoon että asiakkaille.

Yksi Herean vuosisopimusasiakkaista on robotiikka-alan yritys Co-Automation. Co-Automationin toimitusjohtaja Sami Kivioja kertoo, että pitkäjänteinen sisällöntuotanto toimii myynnin työkaluna.

– Herea toteuttaa Co-Automationin sisällöntuotannon kirjoittamisesta julkaisuihin. Teemme sisältöjä verkkosivuille ja uutiskirje lähetetään säännöllisesti. Herea on myös kustannusmielessä meille paras vaihtoehto. Tarvitsemme joustavan yhteistyökumppanin, mutta emme jokapäiväistä viestintää.

Herealla on myyntiä tukevaan viestintään kolme vaihtoehtoa:

  1. Matalan kynnyksen mallissa tuotetaan artikkelit asiakkaan ideoimien aiheiden perusteella. Herean sisällöntuottaja listaa aiheet ja aikatauluttaa niiden tuottamisen ja jakamisen.
  1. Kevyessä sisältöstrategiassa sisältöjen teemoitus tehdään myynnin tavoitteisiin perustuen. Suunnittelu tehdään erillisessä workshopissa. Tämän perusteella Herea tekee sisältökärkiehdotukset ja suunnitelma viilataan loppuun yhdessä asiakkaan kanssa. Sisällöt tuotetaan tämän suunnitelman mukaisesti.
  1. Pro-sisältöstrategiassa sisältösuunnittelu tehdään yhdessä asiakkaan myynnin tuotekehityksen ja johdon kanssa. Suunnittelu sisältää yhteisiä workshoppeja, Herean tekemiä haastatteluja ja lopullisen suunnitelman. Tähän sisältyy myös sisältöstrategin osallistuminen yrityksen sisäisiin palavereihin tarvittaessa.

 

Jos yritys harkitsee viestinnän henkilön palkkaamista, vuosipalkka on pienimmillään 55.000 euroa vuodessa. Yhden ihmisen osaaminen ei riitä joka osa-alueen tekemiseen, vaan yritys joutuu joka tapauksessa käyttämään ulkopuolista apua. Jos viestintään sijoittaa tämän summan tai vain pienen osan siitä, saa jo ammattimaista ja loppuun asti suunniteltua ja toteutettua viestintää.

Ota yhteyttä!

Eliina Puijola tj.
markkinointiviestintä, brändi, sisällöntuotanto, FM
040-5041198
eliina.puijola@hienosaato.fi
eliina.puijola@herea.fi