shutterstock_169002578

Robotit mukaan strategiatyöhön!

Sain Karelia-ammattikorkeakoulun kautta mahtavan mahdollisuuden tutustua Tanskaan Odensen alueelle muodostuneeseen robotiikkaklusteriin. Vajaan viikon mittaisella matkalla tutustuimme robotiikkaa tutkiviin yliopistoihin sekä robotiikkaklusteria kehittäviin julkisrahoitettuihin yrityskehitysorganisaatioihin. Lisäksi vierailimme robotiikkaa liiketoimintanaan kehittäviin yrityksiin, joita on lyhyessä ajassa noussut Odensen seudulle jo pitkälle toista sataa.

Robotiikka etenee tällä hetkellä erittäin nopeasti. Valmiita ratkaisuja kehitetään jatkuvasti ja robottien hinta alkaa olla pienenkin yrityksen kannalta järkevä. Vaikka robotiikka korvaa osan ihmisten tekemistä töistä, se isommassa kuvassa luo enemmän uusia työpaikkoja.

Fyysisten työtehtävien monotonisten vaiheiden automaatio on osattu jo pitkän aikaa, mutta nyt markkinoilla on jo useita itsenäisesti tai ihmisen avustamina toimivia robotteja myös monimutkaisempien tehtävien suorittamiseen. Tuotanto on jo nyt palaamassa takaisin Eurooppaan. Tuottavuuden kasvaessa ihmisiä tarvitaan enemmän, mutta erilaisiin, vaativampiin tehtäviin.

Tanskasta saatu keskeisin havainto on se, että robotiikka koskettaa meitä kaikkia, halusimme tai emme. Teollisuuden puolelta tutut automaatioprosessit yleistyvät nopeasti myös palveluyritysten puolelle ja samaan aikaan kotitalouksien pienet robotit ja älykkäät laitteet lisääntyvät. Näyttää ilmeiseltä, että sosiaaliset robotit tulevat varsin pian myös yksityisten käyttöön ja ihmisten kommunikaatiota ja esimerkiksi hoivatyötä helpottavat etäläsnäolorobotit ovat jo nyt melko edullisia ja toimivia ratkaisuja.

Nopeasti arvioiden Suomessa ollaan hieman tanskalaisia jäljessä mittakaavan suhteen, mutta meillä on erittäin hyvät lähtökohdat. Yritysjohtajien on kuitenkin viimeistään nyt päivitettävä käsityksensä markkinoiden tilasta ja uuden teknologian mahdollisuuksista. Sillä ilman strategisesti kyvykkäitä ihmisiä ja heidän tekemiään investointipäätöksiä yrityksiin ei ilmesty yhtään konetta helpottamaan tuotantoa ja mahdollistamaan ihmisille mielekkäämpiä ja vaativampia työtehtäviä.

Tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi Karelia-ammattikorkeakoulun Robobisnes -hankkeen blogista osoitteesta http://robobisnes.blogspot.fi/. Ja laajemmin digitalisaatioon voi perehtyä ansiokkaasti tietoa yhdistelevällä Kauppakamarin www.digiagenda.fi -sivustolla.

Meillä Highlinen verkostossa on joukko innokkaita asiantuntijoita auttamaan yrityksenne oman digiagendan ja liiketoimintastrategian rakentamisessa. Mietitään yhdessä miten saamme uuden teknologian mahdollisuudet huomioitua yrityksenne kehittämisessä ja miten robotit saadaan mahtumaan mukaan yrityksen strategiaan.

Teemu Purmonen

Kirjoittaja on  rahoitukseen ja strategiaan erikoistunut liikkeenjohdon konsultti